Általános utazási és részvételi feltételek – ÁSZF

/Általános utazási és részvételi feltételek – ÁSZF
Általános utazási és részvételi feltételek – ÁSZF 2022-05-02T12:19:38+01:00

Ezek az általános utazási és részvételi feltételek egy szerződéses megállapodást képeznek a motoros túra szervező MotoRide (túraszervező) és a túrára jelentkező között (résztvevő). Ezen megállapodás elfogadása nélkül nem lehet érvényes jelentkezést (foglalást) elfogadni. A feltételek elfogadása után a leírtak kötelező jelleggel betartandóak mind a túraszervező, mind pedig a résztvevő részéről!

 

Jelentkezés

1.1 A meghirdetett túrára elektronikus úton a www.motoride.info internetes oldalon, az adott túra jelentkezési űrlapjának kitöltésével lehet jelentkezni. E-mailben vagy telefonon csak a jelentkezési szándékot lehet jelezni! Ebben az esetben a túrszervező felveszi a kapcsolatot a résztvevővel, hogy segítse a jelentkezés lebonyolításában. Az e-mailben vagy telefonon történő jelentkezést figyelmen kívül hagyjuk amennyiben a résztvevő nem töltötte ki a jelentkezési űrlapot. 1.2 A résztvevő csak valós (hiteles) adatokkal tud jelentkezni a túrára. Valótlan adatok megadása esetén a túraszervező semmisnek tekinti a jelentkezést. 1.3 A sikeres jelentkezésről a túraszervező egy visszaigazoló email üzenetet küld a jelentkezéskor megadott email címre. Ez az üzenet tartalmazza a jelentkezéskor megadott adatokat.

 

Részvétel

2.1 A résztvevő a túrán saját felelősségére vesz részt. A résztvevő magatartásából, vezetési stílusából adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. 2.2 A túrán a résztvevően kipihenten, egészségesen (betegségtől, sérülésektől mentesen) kell részt vennie. Amennyiben a résztvevő fáradtan vagy betegen vesz részt a túrán, az abból adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. 2.3 A motor mellyel részt kíván venni mindig kifogástalan állapotban kell, hogy legyen – gumik, lánc, lámpák, rendszám, stb. 2.4 A résztvevő járműve (motorkerékpár) mellyel részt vesz a túrán megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie, rendelkeznie kell érvényes forgalmi engedéllyel és műszaki vizsgával. Ezek hiányából adódó problémákért a túraszervező felelősséget nem vállal. 2.5 A résztvevő a túrán megfelelő védő felszerelésben (protektoros kabát és nadrág, boka védelemmel ellátott lábbeli, Európai normáknak megfelelő bukósisak) vesz részt. Ezek hiányából adódó sérülések és problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. Pólóban, rövid nadrágban, papucsban, félmeztelenül megjelenő résztvevőt a túraszervező kizárhatja a túráról. 2.6 A résztvevő az utazáshoz szükséges érvényes okmányokkal – útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély, forgalmi engedély, KGFB biztosítás, a kötelező biztosítást igazoló zöld kártya – vesz részt a túrán. Ezek hiányából adódó bírság és probléma miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. 2.7 A résztvevő saját felelőssége utas és baleset biztosítása megkötése a túrára. Ennek hiányából adódó költségek és probléma miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. 2.8 A résztvevő a túraszervező által megjelölt találkozási pontra egyénileg érkezik meg. Lehetőségek szerint a megjelölt időpontig. Amennyiben a résztvevő késik úgy azt köteles a túraszervező által megjelölt elérhetőségen értesíteni legkésőbb az indulásra megjelölt időpontig (óra és perc). A nem jelentett késésből adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal. 2.9 A résztvevő garantálja hogy a napi szakaszok teljesítése közben alkoholt és tudatmódosító szert nem fogyaszt, illetve a napi szakasz megkezdésekor nem áll alkohol és tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt. Amennyiben a résztvevőről bármelyik előzőleg említett állapot megállapítást nyer a túraszervező azonnal kizárja a túráról a résztvevőt. A túrszervező alkoholos és tudatmódosító szeres befolyásoltságból származó problémákért, büntetésekért felelősséget nem vállal. 2.10 A résztvevőre a túra során érintett országok közlekedési szabályai vonatkoznak. Azok megszegéséért és az abból adódó bírságokért és problémákért a túravezető felelősséget nem vállal.

 

Szolgáltatások és árak

4.1 A túra részvételi díja és az abba foglalt szolgáltatások fel vannak tüntetve a túraszervező internetes oldalán 4.2 A résztvevő a túra részvételi díját és az abba foglalt szolgáltatásokat a túrára történő jelentkezéssel automatikusan elfogadja 4.3 Az alap részvételi díj egy résztvevőre vonatkozik kétágyas vagy franciaágyas szobabeosztással 4.4 Amennyiben a résztvevő kéri egyszemélyes szobahasználatot – egyágyas szoba – tud biztosítani a túraszervező. Ennek igénybevételéhez pótdíjat (felárat) kell fizetni az alap részvételi díjon felül 4.5 Sok esetekben az egyszemélyes szobahasználat (egyágyas) a túra alkalmával érintett szállodáknál korlátozva van. Ezért a túraszervező nem minden esetben tudja biztosítani a résztvevő számára az egyszemélyes elhelyezést. Ebben az esetben amennyiben a résztvevő már befizette annak pótdíját (felár) a túraszervező által visszafizetésre kerül, illetve nem kerül megfizettetésre. 4.6 Minden olyan szolgáltatás amit a részvételi díj nem tartalmaz, de a résztvevő igényt tart (kísérő autó, fakultatív programok, belépőjegyek), a részvételi díjon felül meg kell fizetnie a túraszervezőnek. 4.7 Egyes túrák részvételi díja tartalmaz olyan szolgáltatásokat melyek igénybevételétől a résztvevő a jelentkezés alkalmával elállhat – repülőjegy, kompjegy, szállítási szolgáltatások, vonatjegy. Ebben az esetben a túraszervező a nem igényelt szolgáltatás(ok) díjával csökkentet részvételi díjat küld a résztvevő részére 4.8 Felmerülhet olyan helyzet, hogy a túraszervező a megjelentetett útvonalat és szállásokat kénytelen megváltoztatni. Ebben az esetben a résztvevő részére a túraszervező köteles ugyan azt a minőségű szolgáltatást nyújtani, mint amit eredetileg meghirdetett. Ezért plusz költségeket, díjakat nem róhat ki a résztvevőnek

 

Lemondási feltételek

5.1 A résztvevő a túra kezdő időpontja előtt írásban bármikor lemondhatja a részvételt. Telefonon tett lemondás nem elegendő.
5.2 Amennyiben a résztvevő részéről lemondó nyilatkozat a túra kezdő időpontjáig a túraszervezőhöz nem érkezik, abban az esetben a túraszervező a részvételi díj 100% -át számítja fel a résztvevő irányába.
5.3 A résztvevő a jelentkezési határidő lejárta előtt díjmentesen – lemondási díj nélkül – lemondhatja a túrán való részvételt. Ebben az esetben a túraszervező nem számíthat fel a résztvevő részére lemondási díjat
5.4 A résztvevő a túra jelentkezési határideje vagy a túra bezárása után csak lemondási díj fizetése ellenében mondhatja le a részvételt, a részvételi díj 100% – a.
5.5 Amennyiben a résztvevő nem fizette be a részvételi díjat, de a jelentkezési határidő után mondja le a túrát a túraszervező az 5.4 pont alapján a túraszervező lemondási díj megfizetésére szólítja fel a résztvevőt. A résztvevőnek az írásos felszólítástól számítva 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy befizesse a lemondási díjat.
5.6 Amennyiben a résztvevő a túraszervező által kiküldött lemondási díjat nem fizeti meg, abban az esetben a túraszervező jogi úton követelheti annak megfizetését a résztvevőtől
5.7 Amennyiben a résztvevő megjelenik a túra kezdő állomásán, de ott úgy dönt mégsem vesz részt, ebben az esetben a túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a résztvevő irányába.

 

A túraszervező lemondási feltételei

6.1 A túraszervező a jelentkezési határidő lejárta követően 48 órán belül köteles írásban lemondani a túrát az összes résztvevőnél, amennyiben probléma merül fel a túra megrendezése körül
6.2 Amennyiben a túrára jelentkezett résztvevők száma a jelentkezési határidőig nem éri el a túra leírásban szereplő minimum létszámot, a túraszervezőnek nem áll módjában megrendezni a motoros túrát. Ebben az esetben minden résztvevőt értesítenie kell a túraszervezőnek a jelentkezési határidő lejártakor.
6.3 A túraszervező lemondhatja a túrát közvetlenül indulás előtt is amennyiben az érintett útvonalon váratlan a túra biztonságos lefolyását gátló esemény alakult ki – szélsőséges időjárás, árvíz, földrengés, háború. Ebben az esetben a túraszervező köteles egy másik időpontot kijelölni a túra lebonyolítására.
6.4 Amennyiben a túraszervező a jelentkezési határidő és a túra indulása közötti időszakban mondja le a túra megszervezését, köteles a befizetett részvételi díjakat a résztvevők részre visszafizetni vagy a résztvevők választása alapján díjmentesen átfoglalni egy másik túrára.
6.5 Amennyiben a túraszervező lemondja a túrát a befizetett részvételi díjak visszafizetésén kívül nem köteles semmilyen kártérítés megfizetésére a résztvevő részére és nem fogad el semmilyen erre irányuló igényt a résztvevőktől.

 

Túraszervező

7.1 A túraszervező felel az utazási ajánlatban felsorolt szolgáltatások (szállás, programok stb..) teljesítéséért 7.2 A túraszervező kizárja az olyan károk megtérítését, melyek az utazás speciális jellegéből következően a résztvevőtől általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel. 7.3 A túraszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű fölcserélésére rendkívüli esetekben. 7.4 A túraszervező fenntartja a jogot a túraútvonal megváltoztatására 7.5 A túraszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében fölmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja. 7.6 A túraszervező felel az utazási feltételek nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a feltételek teljesítésében mutatkozó hiányosságok a résztvevő vagy olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási feltételekben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be. A túraszervező az utóbbi két esetben lehetőségéhez mérten köteles segítséget nyújtani a résztvevőknek. 7.7 A túraszervező nem vállal felelősséget az túra során elveszített tárgyakért valamint a lopásból eredő károkért.

 

Túravezető

8.1 A túraszervező minden általa szervezett túrára saját túravezetőt biztosít. A résztvevők létszámától függően 2 vagy több túravezető is lehet egy túrán. 8.2 A túravezető feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a résztvevőket a túra során érintett látnivalókról. 8.3 A túravezető kötelessége minden nap a napi szakasz előtt ismertetni a résztvevővel az útvonalat, megállókat, látványosságokat 8.4 A túravezető mindig a legtapasztalatlanabb motoros tempójához alakítják a haladási sebességet. 8.5 A túravezetőnek jogában áll a résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a résztvevő nem tartja be a közlekedési szabályokat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a túravezetőtől kapott utasításokat 8.6 A résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre.

 

Vízumok, utazáshoz szükséges dokumentumok

9.1 A résztvevő maga felel azért, hogy az utazáshoz szükséges okmányokkal rendelkezzen 9.2 Amennyiben az útvonal vízum köteles országot érint, a résztvevőnek magának kell gondoskodnia a beutazáshoz szükséges vízum beszerzéséről. 9.3 A túraszervezőnek kötelessége tájékoztatni a résztvevőt amennyiben számára szükséges vízumot igényelni a túra során érintett országokba. 9.4 A túraszervező nem vállal felelősséget hibás, lejárt vagy nem megfelelő okmányok használatából adódó károkért, problémákért

 

Egyéb szolgáltatások

10.1 Egyes túrák esetében a túraszervező igénybe vesz személy és jármű szállítási szolgáltatásokat – komp, vasút, teherautó. Az ilyen szolgáltatások közben keletkezett kártokért a túraszervező közvetlenül felelősséget nem vállal és nem vonható felelősségre a résztvevő oldaláról.

 

Résztvevő panaszai

11.1 Amennyiben a résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a túraszervezőnek is. 11.2 A hivatalos panasztételt a résztvevő részéről a túravezetőnek jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az íj módon rögzítésre került panaszt a túraszervező utólagosan kivizsgálja és amennyiben a résztvevő panasza helytálló, úgy a túraszervező utólagosan kárpótolja. 11.3 Amennyiben a résztvevő panasza nem jogos vagy megalapozott és ebből adódóan a túraszervezőnek rossz hírét kelti, a túraszervező anyagi kártérítést követelhet a résztvevőtől.

 

Az időjárás

12.1 A túraszervező nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért a résztvevő ezért, semmilyen kártérítést nem követelhet. 12.2 A túraszervező a túrák időpontjait úgy próbálja meghatározni, hogy kellemes, túrázáshoz megfelelő körülmények legyenek, 12.3 Amennyiben a túra során rossz az időjárási körülmény alakul ki a túravezető alkalmazkodva a körülményekhez változtathat az adott útvonalon a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében

 

Biztosítás

13.1 A megfelelő utas, baleset, útlemondás és lopás elleni biztosítást a résztvevő kötelessége megkötni 13.2 Megfelelő biztosítás hiányában a túravezető felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

 

Kirendelt bíróság

14.1 A felek megállapodnak abban, hogy a vitás ügyeiket a Zentai (Szerbia) városi bíróságon rendezik.

 

Túraszervező

MotoRide